Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 25.06.2023

Powrót do

Do pobrania

Do pobrania plik programu
o nazwie:
faktura_instal.exe
i objętości około 1,7 MB

z sierpnia 2018

Pobierz teraz

Inne programy naszego autorstwa:
Program FAKTURA

FAKTURA to prosty darmowy program do wystawiania faktur - prezent dla naszych Gości. Pracuje pod Win­dows, ale można go uruchomić z przenośnej pamięci USB i wystawiać faktury na innych komputerach np. w siedzibie klienta.

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Cechy programu

Darmowy prosty program do fakturowania - plansza główna Darmowy prosty program do fakturowania - opcje i parametry

Wydruko­wana graficznie tabelka faktury jest przej­rzysta i czytelna. Opisy pozycji są łamane w kilku wier­szach. Tekst w komór­kach jest odpo­wiednio dosunięty, a wyso­kość komórek na ekranie i wydruku jest dosto­sowy­wana do długości tekstu. Przy wypisy­waniu faktury, do pomocy dosta­jemy kalen­darz i kalkulator, Podczas wypisy­wania, faktura przeli­czana jest na bieżąco, a wszystkie wyniki obser­wujemy w dolnej tabelce zbior­czej.

W ramach opcji można zdefi­niować opis firmy, banku, sposób nume­racji faktur i inne parametry. W darmo­wej okro­jonej wersji program nie współ­pracuje z bazami danych kontra­hentów i ma­teriałów, co nie jest proble­mem przy umiarko­wanej ilości faktur. Taka współ­praca z bazami danych, rejest­rami i księgą jest rea­lizo­wana gdy prog­ramik jest częścią więk­szego prog­ramu Asystent. Uwaga ! - Program w tej okro­jonej wersji dopusz­cza jedynie stawki VAT równe: 0%, 8%, 23%, 5%.

Pobieranie i instalacja

Pobierany plik to klasyczny instalator Windows, jednak jego dzia­łanie ogranicza się jedynie do zało­żenia odpo­wied­niego katalogu na dysku, skopio­wania tam kompo­nentów programu Faktura i wyciąg­nięcia ikony na pulpit.

Ponieważ z zało­żenia, program powinien się uruchomiać z przenośnej pamięci flash USB, instalator nie dokonuje żad­nych wpisów do rejestru. Jeśli chcemy uru­cha­miać program z prze­nośnej pamięci USB, wystarczy prze­kopio­wać na nią zawar­tość katalogu z dysku. Odins­talowa­nie pro­gramu ogranicza się do usu­nięcia kata­logu z dysku i usu­nięcia ikony prog­ramu z pulpitu.

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Polecamy także nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika.  Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami